Um félagið
stjarnan-header-1

Stjarnan Gardabaer

Kæri Stjörnumaður. Heimasíða okkar er því miður orðin hæg og úr sér gengin og biðjumst við velvirðingar á því.

Ný heimasíða er í vinnslu fyrir okkur og verður hún vonandi tekin í notkun mjög fljótlega.

Á meðan við bíðum eftir nýrri heima
síðu Stjörnunnar er velkomið að senda fyrirspurnir á, 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

og fyrir knattspyrnudeildina er það This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  • Dagskrá haustannar verður sett inn á síðuna strax og hún er tilbúin.

     

COVID19 upplýsingapóstur til forráðamanna og iðkenda Stjörnunnar 

COVID19

Kæru forráðamenn og iðkendur Stjörnunnar

 

Rétt í þessu gáfu UMFÍ og ÍSÍ í samráði við Almannavarnir út ný tilmæli til íþróttafélaga um takmörkun á íþróttastarfi, samkomum og viðburðum vegna Covid. En líkt og flestir eru upplýstir um hefur veiran náð uppsveiflu á ný í íslensku samfélagi. Við vonum að sjálfsögðu að þessar aðgerðir nái að stöðva þá útbreiðslu sem hefur verið undanfarna daga og óskum eftir góðri samvinnu og samstöðu alls okkar fólks við eftirfylgni á eftirfarandi tilmælum, sem listuð eru upp hér að neðan. Hvaða áhrif hafa tilmælin á starfsemi Stjörnunnar fram til 13.ágúst næstkomandi:

1. Að gert verið hlé á æfingum og keppni í íþróttum með snertingu til 13.ágúst næstkomandi fyrir 15 ára og eldri. 

2. Óheimilt er að halda viðburði/samkomur þar sem fleiri en 100 manns koma saman, getur þessi regla hafa töluverð áhrif á leiki í yngri flokkum í knattspyrnudeild næstu daga svo og aðra íþróttaviðburði sem eru á dagskrá hjá félaginu. 

2. Ekki mega vera fleiri en 100 manns saman inni í hverjum íþróttasal hverju sinni á við um 15 ára og eldri, þjálfarar eða aðrir starfsmenn íþróttamannvirkja. 

3. Ekki er heimilt að nota sameiginlegan búnað við æfingar svo sem bolta og annan búnað nema hann sé sótthreinsaður eftir notkun hvers flokks. ( á aðeins við æfingar hjá 15 ára og eldri). 


4. Skylt að virða 2 metra fjarlægðarregluna milli einstaklinga. 


Það er því ljóst að æfingar 15 ára og eldri iðkenda verða fyrir töluverðri röskun á næstu dögum eða til 13.ágúst þar sem þær æfingar geta ekki farið fram í sömu íþróttasölum og yngri iðkenda nema skilmerkileg þrif eigi sér stað eftir þær æfingar. 

Stjórnendur félagsins, yfirþjálfarar og meistaraflokksþjálfara félagsins munu vinna saman í úrlausnum á æfingum fyrir þann hóp sem takmarkanirnar hafa mest áhrif á, eftir helgi og send verður sérstök tilkynning frá þjálfurum þeirra eða öðrum starfsmönnum félagsins þegar nær dregur og úrlausn í sjónmáli. 

Við óskum eftir því að allt Stjörnufólk hjálpi okkur að fylgja eftirfarandi tilmælum, með lausnarmiðuðum hugsunarhætti og jákvæði eru okkur allar hindranir yfirstíganlegar. 

Með samhug og hlýju í hjarta! 
Forsvarmenn Stjörnunnar

 


Hér fyrir neðan er að finna í heild sinni tilmæli Almannavarna frá Heilbrigðisráðuneytinu. 

Ákvörðun og markmið.

Með vísan til 2. mgr. 12. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997 hefur heilbrigðisráðherra ákveðið, að fenginni tillögu sóttvarnalæknis og í samráði við ríkisstjórnina, að setja á tímabundna takmörkun á samkomum eftir því sem hér greinir.
Markmið takmörkunarinnar er að hægja eins og unnt er á útbreiðslu COVID-19 sjúkdómsins.


Gildissvið.
Takmörkun á samkomum tekur gildi 31. júlí 2020 kl. 12.00 og gildir til 13. ágúst 2020 kl.
23.59.
Stjórnvöld endurmeta þörf á takmörkuninni eftir því sem efni standa til, þ.e. hvort unnt sé að aflétta henni fyrr eða hvort þörf sé á að framlengja gildistíma hennar.
Takmörkun á samkomum tekur til landsins alls.
 

Fjöldatakmörkun.
Í takmörkun á samkomum felst að fjöldasamkomur eru óheimilar á gildistíma þessarar auglýsingar. Með fjöldasamkomum er átt við þegar fleiri en 100 einstaklingar koma saman, hvort sem er í opinberum rýmum eða einkarýmum. Er þá m.a. vísað til:


  1. Ráðstefna, málþinga, útifunda o.þ.h.
  2. Kennslu, fyrirlestra og prófahalds, sbr. þó 1. mgr. 8. gr.
  3. Skemmtana, svo sem tónleika, leiksýninga, bíósýninga, íþróttaviðburða og einkasamkvæma.
  4. Kirkjuathafna hvers konar, svo sem vegna útfara, giftinga og ferminga, og annarra trúar- samkoma.
  5. Annarra sambærilegra viðburða með fleiri en 100 einstaklingum.
Enn fremur skal tryggt á öllum vinnustöðum og í allri starfsemi að ekki séu á sama tíma fleiri en 100 einstaklingar inni í sama rými.
 

Nálægðartakmörkun.
Á samkomum, öllum vinnustöðum og í allri annarri starfsemi, m.a. þeirri sem talin er upp í 3. gr., skal tryggja að hægt sé að hafa a.m.k. 2 metra á milli einstaklinga sem ekki deila heimili.
Í starfsemi sem eðlis síns vegna krefst meiri nálægðar en kveðið er á um í 1. mgr., svo sem í heilbrigðisþjónustu, á hárgreiðslustofum, nuddstofum og í almenningssamgöngum, skal nota andlitsgrímu sem hylur nef og munn þar sem fjarlægð milli einstaklinga verður ekki viðkomið. Andlitsgrímur sem notaðar eru utan heilbrigðisþjónustu skulu uppfylla kröfur sem fram koma í vinnustofusamþykkt evrópsku staðlasamtakanna (CEN). Sóttvarnalæknir getur sett nánari leiðbeiningar um kröfur til andlitsgríma samkvæmt ákvæði þessu.
 

Takmarkanir á starfsemi vegna sérstakrar smithættu.
Veitingastaðir þar sem heimilaðar eru áfengisveitingar og spilasalir skulu ekki hafa opið lengur en til kl. 23.00 alla daga vikunnar.
Í starfsemi þar sem notaður er sameiginlegur búnaður, s.s. í íþróttastarfi, starfsemi líkamsræktar- stöðva, spilasala og spilakassa, skal búnaður sótthreinsaður milli notenda.Þrif og sótthreinsun almenningsrýma.
Í öllum verslunum, opinberum byggingum og á öðrum stöðum innandyra þar sem umgangur fólks er nokkur skal þrífa eins oft og unnt er, sérstaklega algenga snertifleti.
Við alla innganga skal tryggja aðgang að sótthreinsandi vökva fyrir hendur og eins víða um rými og talin er þörf á, m.a. við afgreiðslukassa í verslunum.
 

Takmörkun gildissviðs.
Ákvæði 3. og 4. gr. auglýsingar þessarar taka ekki til barna sem eru fædd árið 2005 og síðar.
Auglýsingin tekur hvorki til alþjóðaflugvalla og -hafna né til loftfara og skipa í millilandaferðum.


Undanþágur.
Ráðherra getur veitt undanþágu frá takmörkun á samkomum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins eða til verndar lífi eða heilsu manna eða dýra.
 

Gildistaka.
Auglýsing þessi, sem sett er með heimild í 12. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997, tekur gildi eftir því sem mælt er fyrir um í 2. gr. Frá sama tíma fellur úr gildi auglýsing nr. 739/2020, um takmörkun á samkomum vegna farsóttar, með síðari breytingum.
 
Heilbrigðisráðuneytinu, 30. júlí 2020.

  


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Iðkendur

SkraIdkanda

Næstu Viðburðir

Enginn viðburður skráður
felagsgj-509x185
 
 
 
 
 
Gardabaer